UNILAG Alumni Class of 89-91 on tour to Ogun State