President Buhari appoints 4 Akokites as Pro-Chancellors